เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ (Flowmeter) แบรนด์ KOBOLD ผลิตจากประเทศเยอรมัน
          เครื่องมือวัดอัตราการไหล หรือ Flow สำหรับทุกชนิดการไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว(Liquid Flow), ลม(Air Flow) หรือ แก๊ส(Gas Flow) ถือเป็นของไหลทั้งสิ้นในงานอุตสาหกรรม
          ซึ่งมีจำหน่ายทั้ง ชนิดที่เป็นสวิทซ์ On-Off และ ชนิดที่เป็น Flow Sensor(Flow Transmitter หรือ Flow Meter ที่สามารถ แสดงค่าได้)

ประเภทเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ (Flowmeter type) มีดังนี้

1. Low Volume Flowmeter and Switches คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลที่มีการวัดจำนวนค่าน้อยๆ

2. Variable Area Flowmeter and Switches คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบพื้นที่แปรผัน 

3. Paddle Type Flowmeter and Switches คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใบพาย

4. Flow Measurement without Moving Parts คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน

5. Rotating Vane Flowmeter and Switches คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบหมุน

6. Flow Indicator คือ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบแสดงสถานะการไหล