จำหน่ายยี้ห้อ KOBOLD ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชั้นนำในด้านเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมระดับการไหลและอุณหภูมิ 

สามารถติดตั้งและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกได้ ผลิตโดยตรงจากประเทศเยอรมัน "Made in Germany” ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ดังนี้